Požárně odolná elektroměrová rozvodnice
REx.x - EI 30

Celoplechový elektroměrový rozvaděč je elektrické zařízení sloužící pro umístění elektroměrů (měřiče odebrané elektrické energie) v objektech u odběratelů elektrické energie. Jelikož jsou před elektroměry umístěny hlavní jističe odběratele, je žádoucí jejich umístění co nejblíže vchodu do bytu v bytových domech. Tyto prostory většinou podléhají ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty a ČSN 730833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování.

Nejčastěji je celoplechový elektroměrový rozvaděč (elektroměrová rozvodnice) osazen 2 - 8 elektroměry o montážním rozměru 200 x 400 mm. Rozvodnice je vyrobena z ocelového plechu síla 1,3 mm. V ocelovém rámu uzpůsobeném pro zapuštění do stavební niky jsou zapuštěny jednokřídlové dveře hlouby 30 mm. V tomto prostoru je osazena deska Promatect, tl. 30 mm.Ve spáře dveří a zárubně je osazena páska Promaseal-XT, tl. 1,8 mm, š. 10 mm. Za dveřmi je osazena elektroměrová vana pro umístění elektroměrů. S hloubkou nejméně 170 mm. Za elektroměrovou vanou, na stěně niky, prochází hlavní domovní vedení NN, přívody do bytových rozvodnic kabely NN, zařízení vesměs s malým napětím - domovního telefonu, státního telefonu, společné televizní antény, kabelové a satelitní televize. V dolní části rozvaděče jsou umístěny hlavní jističe před elektroměrem s charakteristikou vedení většinou jmenovitým proudem v rozmezí 16-25A. Jističe jsou umístěny na liště DIN pod krycím plechem zajišťujícím při otevřených dveřích krytí IP 20. Vodiče se síťovým napětím jsou vedeny ze zadní strany krycího plechu jističů a ze zadní strany elektroměrové vany. Elektorměrová vana je uzpůsobena k vyklopení z rámu pro snadnější přístup k vodičům umístěným na stěně niky.

Elektroinstalace je provedena a revidována dle ČSN 332130 Vnitřní elektrické rozvody. Vlastní rozvaděče jsou vyrobeny dle normy ČSN 357030 Elektorměrové rozvodnice a elektroměrová rozvodná jádra, ČSN EN 60439-1,2,4 Rozvodnice typově zkoušené NV 168, 169 a dle ČSN EN 60 439-3 Zvláštní požadavky pro rozvaděče NN určené pro instalaci do míst přístupných laické obsluze.